Algemene voorwaarde(s)

Over ons | onze passie….

De Pakketfabriek heeft de deuren geopend op haar eigen locatie in Gendt. Als onderdeel van Joosten Promogifts heeft De Pakketfabriek een jarenlange ervaring in het ontwikkelen, samenstellen en leveren van geschenkpakketten. Deze ervaring en specialiteit verdient een eigen label; De Pakketfabriek. ‘Het creatieve warenhuis voor al uw pakketten!’

Het hele jaar door pakketten! Naast Kerstpakketten verzorgt De Pakketfabriek ook Paaspakketten, Zomerpakketten en Sintpakketten, maar ook geschenken voor bijvoorbeeld Secretaresse dag of de Dag van de Zorg, al vanaf een paar euro. De bevlogen creativiteit gecombineerd met ervaring en inkoopkanalen over de hele wereld zorgen voor een onvergetelijk pakket. De Pakketfabriek ontwikkelt, stelt zelf samen en verzorgt logistiek.

Pimp de uitreiking! Wat is er leuker dan een prachtig pakket in een sfeervolle, verrassende setting uit te reiken. De Pakketfabriek levert de spectaculaire aankleding van de uitreiking op locatie en de professionals die de feestelijke uitreiking kunnen verzorgen.

Samen sterker! Door de nauwe samenwerking met zusterondernemingen Joosten Ontwerpstudio en Joosten Promogifts kunnen producten en campagnes op maat ontworpen worden en artikelen, al dan niet met bedrijfslogo, worden geproduceerd. Alles onder 1 dak!

Webshop! De website www.pakketfabriek.nl staat boordevol inspiratie- voor pakketten op maat en op termijn eenvoudig direct te bestellen in de webshop.

Betalen

1.        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door JOOSTEN PROMOGIFTS aan te geven bankrekening.

2.        Indien betaling na deze termijn geschiedt, is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever zal over het openstaande bedrag een rente, gelijk aan de wettelijke rente plus 2% dienen te betalen, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een gehele maand. Pakketfabriek is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

3.        Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4.        De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Pakketfabriek en verplichtingen van de opdrachtgever jegens Pakketfabriek onmiddellijk opeisbaar zijn. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,–.

Bezorging

Onze pakketten kunnen wij op elk gewenst moment laten bezorgen.

Voor de bezorging van onze producten, maken we gebruik van onze partner DHL. Wij leveren in heel Nederland en door geheel EUROPA. In overleg kunnen wij ook Wereldwijd zendingen voor je verzorgen.

Joosten Promogifts

www.joostenpromogifts.nl

Joosten Ontwerpstudio

www.joostenontwerpstudio.nl

Contact

Pakketfabriek
Langstraat 48A
6691 EH Gendt
Nederland
+31 481-454250
info@pakketfabriek.nl
IBAN: NL49RABO0116443987
BIC: RABONL2U
KvK: K.v.K. Arnhem 09133930
Btw: NL812339800B01

Algemene voorwaarde